Vad har ni för policy avseende min mejladress?

Du som prenumererar på vårt nyhetsbrev godkänner att vi lagrar din adress för framtida utskick till dig. Utskick som nyheter, utvalda erbjudanden och kampanjer. Din mejladress skyddas på krypterad SQL-server med högsta brandväggsstandard.

Vi  förbinder oss att inte sälja, vidarebefordra eller på annat sätt kommersiellt eller ideellt distribuera din adress till någon annan, så kallad tredje part.