Nyhetsbrev

Miljöarbete på hög höjd


SAS
SAS prioriterar och värnar om vår miljö, därför har SAS sedan länge kontinuerligt fokuserat på miljöarbete och arbetar mot en hållbar utveckling för fortsatt resande med flygplan.

SAS koncernen presenterade under mars 2008 en ny miljöstrategi som bland annat innehåller ett högt uppsatt strategiskt miljömål. Miljömålet är att minska de totala koldioxidutsläppen med 20
procent till år 2020 jämfört med 2007.

SAS miljöarbete innefattar bland annat egna effektiviseringsåtgärder så som ”Grön inflygning” och möjligheten för resenären att koldioxid kompensera men också kravställande på mer miljöanpassad teknik.

Grön inflygning
SAS är det första flygbolaget i världen som genomför gröna inflygningar och har sedan ett par år varit med i ett projekt för att utveckla dessa.

En grön inflygning betyder att flygplanet glidflyger, med motorerna på ett lägre varvtal sista sträckan under landningen. På så sätt förbrukar planet mindre bränsle och utsläppen av koldioxid minskar. En sådan inflygning sparar 100 kg flygbränsle och bullret kring flygplatsen blir betydligt mindre.

SAS miljöarbete prisas
SAS har under 2008 mottagit pris för sitt arbete med gröna inflygningar och användning av biometri vid incheckning. Priset som SAS mottagit är ”Leadership in Technology Award” vid branschtidningen Airline Business årliga prisutdelning.

Header
Subject
Body
Footer